Ydy’r person mewn perygl ar hyn o bryd?

Os yw’r person sydd ar goll mewn perygl ar hyn o bryd, yn blentyn ifanc neu’n agored i niwed, ffoniwch 999 ar unwaith.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun atom ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Os ydych chi’n credu bod ffrind neu aelod o’ch teulu wedi mynd ar goll, neu os oes gennych wybodaeth am berson sydd ar goll, gallwch gael gwybod sut i gysylltu â ni yma.