A yw'n argyfwng?

A yw'n teimlo y gallai'r sefyllfa gynhyrfu neu droi’n dreisgar yn fuan iawn? A oes rhywun mewn perygl ar hyn o bryd? Oes angen cymorth arnoch chi ar unwaith? Os felly, ffoniwch 999 nawr.

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun at 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Gall unrhyw gael eu twyllo. Os ydych yn amau eich bod wedi cael eich twyllo neu’n rhan o weithgaredd twyllodrus, neu fod gennych wybodaeth am dwyllwr posib, darganfyddwch â phwy y dylid cysylltu â nhw.