Reportio

A yw'ch gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw un o'r opsiynau isod? Os felly, cliciwch ar yr un perthnasol i ddarganfod y ffordd orau o roi gwybod amdano.

Trosedd         

Weithgarwch terfysgol posibl

Digwyddiad traffig ar y fforddoad

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Anghydfod sifil

Twyll

Eiddo coll neu eiddo y daethpwyd o hyd iddo

Cerbyd sydd ar goll neu wedi’i ddwyn

Berson sydd ar goll

Dywedwch rywbeth arall wrthym

Yn methu â dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch uchod? Cliciwch 'Dechrau' i lenwi ein ffurflen ar-lein gyflym a syml. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen dau ddiwrnod gwaith.

Dechrau