Darganfyddwch beth yw'r cyfyngiadau:


Sylwch:
nid yw’r gwasanaeth riportio hwn ar gael yn yr Alban na Gogledd Iwerddon.

Yr Alban


Gogledd Iwerddon

 

Offeryn cyngor

Trosedd teithio posib yn erbyn y mesurau coronafirws

Mae'r cyfyngiadau presennol yn golygu mai dim ond os yw rhywun yn teithio i mewn ac allan o ardal yn haen pedwar heb reswm cydnabyddedig dros wneud hynny y mae'n drosedd.

Rhesymau dros deithio yw:

  • teithio i'r gwaith lle na allwch chi weithio o’ch cartref
  • teithio i addysg ac oherwydd cyfrifoldebau gofalu
  • ymweld (gan gynnwys aros dros nos) â’r rhai yn eich swigen gefnogaeth – neu eich swigen gofal plant yn achos gofal plant
  • mynd i'r ysbyty, at feddyg teulu ac i apwyntiadau meddygol eraill neu ymweliadau lle rydych wedi cael damwain neu'n pryderu am eich iechyd

Darllenwch y rhestr lawn o gyfyngiadau ar deithio.

Os yw'r tor rheolau yr hoffech ddweud wrthon i amdano yn ymwneud â rhywun yn teithio i mewn ac allan o ardal haen pedwar a hynny heb fod am un o'r rhesymau cydnabyddedig dros deithio, cliciwch ar 'Dechrau’ isod. 

Byddwn yn gofyn ichi am:

  • eich manylion
  • manylion am y person rydych chi am ddweud wrthym amdano
  • manylion pam rydych chi'n meddwl eu bod nhw wedi torri'r cyfyngiadau

 

 

Dechrau