Rydym yn gweithio 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ar draws ardal o tua 800 o filltiroedd sgwâr o Abertawe i Ferthyr Tudful i’n prifddinas, Caerdydd. Mae’n swydd lle nad yw dau ddiwrnod fyth yr un peth – ac mae’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa boddhaus a chyffrous.

Mae’r cyfleoedd hyn yn croesi amrywiaeth o swyddi, o swyddogion yr heddlu i staff yr heddlu a gwirfoddolwyr, mae pob rôl yn hanfodol i’n helpu i wasanaethu ein cymunedau. Ein nod yw datblygu gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau – gan ddenu’r dalent gorau o’r garfan ehangaf bosibl o bobl.

Darganfod pa rolau yr ydym yn recriwtio ar eu cyfer ar hyn o bryd

Darganfod mwy am rolau gyda Heddlu De Cymru