Dysgwch isod pa newidiadau y dylech eu riportio, pa mor fuan i'w riportio, ac i bwy.