Os ydych chi'n yrrwr sydd newydd gymhwyso ac yn mynd allan i'r ffyrdd am y tro cyntaf, mae’r ystadegau'n dangos eich bod mewn perygl llawer uwch na gyrwyr profiadol o fod yn rhan o ddigwyddiad traffig ffyrdd.

Isod mae rhai pethau i gadw llygad amdanyn nhw a chyngor a allai helpu i atal digwyddiadau a gwella’ch diogelwch ar y ffyrdd.

Cyngor i yrwyr sydd newydd gymhwyso

  • Gwisgwch eich gwregys diogelwch bob amser; mae peidio â gwisgo gwregys diogelwch yn groes i’r gyfraith a gellir codi hyd at £500 arnoch am beidio â gwisgo un.
  • Peidiwch â theimlo dan bwysau i gyflymu na dilyn cyfarwyddiadau peryglus gan gyd-deithwyr.
  • Peidiwch â theimlo embaras i ofyn am ragor o gymorth os nad ydych yn teimlo'n hyderus.
  • Rhowch blatiau D gwyrdd ar eich car, er mwyn i yrwyr eraill weld eich bod yn yrrwr newydd.
  • Byddwch yn ymwybodol o pryd na ddylech chi yrru, h.y. os ydych wedi blino, yn ddig, dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol.

Adnoddau i wella diogelwch gyrwyr

Mae'r DVLA yn argymell bod gyrwyr sydd newydd gymhwyso yn cymryd Pass Plus, sef cwrs gyrru byr i’w gwblhau ar ôl eich prawf gyrru. Mae manteision y cwrs yn cynnwys:

  • eich helpu i wella’ch sgiliau gyrru a'ch diogelwch
  • profiad o yrru ar draffordd, gyrru ar ffordd ddeuol, gyrru yn y nos, gyrru mewn trefi a gyrru ym mhob tywydd
  • ennill profiad o agosáu at rwystrau newydd, peryglon, ffyrdd cymhleth ac ardaloedd anghyfarwydd
  • gostyngiad ar rai polisïau yswiriant

Mae rhai cwmnïau yswiriant hefyd yn cynnig technoleg delemateg 'blwch du'. Mae'r dechnoleg hon yn monitro cyflymder a dull gyrru a gall gael ei defnyddio hefyd i osod cyrffyw. Gall gostyngiadau gael eu rhoi ar yswiriant gyrwyr sy'n cadw at reolau'r dechnoleg.

Rhagor o gyngor

PWYLLWCH! – Ymgyrch diogelwch ffyrdd ddynodedig Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Gwasanaeth Erlyn y Goron – Amlinelliad o droseddau gyrru a'r gyfraith