Mae angen ichi lenwi a llofnodi rhan un/adran A o'r hysbysiad a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar flaen y ffurflen o fewn 28 diwrnod.

Fel arfer wedyn, byddwch yn cael cynnig amodol o gosb benodedig, sef dirwy o £100 ac ychwanegu tri phwynt cosb at eich trwydded. Er hynny, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cwrs Cynllun Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru Cenedlaethol yn lle hynny.

Os na fyddwch yn ymateb i'r hysbysiad, bydd eich achos yn cael ei gyfeirio at y llys am eich bod heb ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Peidiwch ag anfon unrhyw daliad na'ch trwydded yrru aton ni.

Os oes gennych naw pwynt ar eich trwydded yn barod

Mae angen ichi lenwi a llofnodi rhan un/adran A o'r hysbysiad a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar flaen y ffurflen o fewn 28 diwrnod.

Efallai y byddwch yn gymwys i wneud cwrs Cynllun Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru Cenedlaethol, ond os nad ydych, yna caiff y mater ei gyfeirio at y llys.

Cyrsiau ymwybyddiaeth gyrwyr

Efallai y byddwch yn gymwys i wneud cwrs Cynllun Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru Cenedlaethol:

 • os oedd eich cyflymder ychydig bach yn fwy na'r terfyn ac yn dod o fewn y canllawiau a nodwyd gan Gyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC) hyd at:
  • 31 mya mewn ardal 20 mya
  • 42 mya mewn ardal 30 mya
  • 53 mya mewn ardal 40 mya
  • 63 mya mewn ardal 50 mya­­
 • os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am gwrs o fewn 90 diwrnod ar ôl y drosedd
 • os nad ydych eisoes wedi cwblhau cwrs o fewn tair blynedd neu wedi trefnu lle ar gwrs sydd yn yr arfaeth
 • os gallwch anfon manylion cywir eich trwydded yrru aton ni a'ch dyddiad geni. Os ydych yn wladolyn tramor, dylech fod wedi cael trwydded gan y DVLA a gallwch anfon rhif y DVLA aton ni. Os nad oes gennych drwydded y DU yna mae'n rhaid ichi anfon rhif cywir y drwydded a'r wlad dan sylw aton ni.

Please note: Does dim hawl gyfreithiol i gael cwrs. Mae cwrs yn cael ei gynnig yn ôl disgresiwn yr heddlu yn unig, a does gan y llysoedd ddim pwerau ynglŷn â chyrsiau. Os cynigir cwrs ichi, mae'r heddlu'n rhydd i dynnu'r cynnig yn ôl unrhyw bryd hyd at y pwynt pan fo’r cwrs wedi'i gwblhau'n llwyddiannus.